O Festivalu

Festival Písní a tancem patří se svou 29 letou historií k vůbec nejstarším dětským folklorním festivalům v České republice. Myšlenka založení se zrodila při příležitosti 400. výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1992, kdy se uskutečnil první ročník. Festival veřejnosti představuje dětský taneční a hudební projev české a evropské tradiční lidové kultury. Festival hostí lázeňské město Luhačovice, jako významné středisko kulturního života na Moravě. Festival je nedílně spojen s osobností folkloru Luhačovického zálesí a dětského folkloru České republiky vůbec paní prof. Věrou Haluzovou, autorkou nespočtu hlavních programů festivalu. Mezi další zakladatele festivalu od začátku patřili Město Luhačovice, Lázně Luhačovice, a.s., Okresní úřad ve Zlíně, Obec Pozlovice, Městský dům kultury Elektra a další subjekty. Záštitu nad festivalem pravidelně přejímají předseda Senátu Parlamentu České republiky, hejtman Zlínského kraje a jiné osobnosti. Dnešním zřizovatelem je spolek Kulturní Luhačovice z.s.