Medailonky osobností

Inspirováni 29. ročníkem festivalu, s tématem "Jablko a strom", bychom na této stránce rádi vytvářeli a udržovali obsah spojený s lidovou tradicí, ať už vázanou na festival nebo na držitele lidových tradic v našem okolí. Nebudeme se zaměřovat pouze na jednotlivce, ale i na celé skupiny, soubory a spolky nebo muziky.

Cimbálová muzika Malého Zálesí

Strom, o kterém nyní budu mluvit, je...nechci říct starý - ale .....již svá jablka má. Jako jeho kmen si můžeme představit cimbálovou muziku Zálesí - tu starší Hlavní kmen byl složen z Natálie Abrahámové, dnes Marečkové, Alči Kotišové, dnes Slámové a bratrů Jarka, Radka a Luboše Marečkových. Během let se postupně přidávaly další cévní svazky, které, jak tomu bývá, se postupně vytrácely nebo odezněly. Jádro však zůstalo. Než budeme mluvit o postupném vzrůstu a vzniku vůbec, zaměřme se chvíli na kořeny.

U bratrů Marečkových byl velkým hudebníkem tatínek, který hrál na bubny v dechovce, dědeček nějaký čas na klarinet. Oba rodiče kluky podporovali - Luboš s Jarkem chodili do souboru Malé Zálesí, Radka to táhlo k fotbalu, ale i přesto stíhal navštěvovat ZUŠ, kde hrál na flétnu, později na klarinet. Luboš chodil hrát na flétnu a pak nějaký čas kráčel ve šlépějích tatínka a učil se na bubny.

U Natálky jsou kořeny mnohem hlubší. Tam jsou kořeny folklorem doslova prorostlé. Dědeček, Luboš Abrahám, byl více než třicet primášem cimbálové muziky na Velehradě. Tatínek - Luboš Abrahám, byl velký cimbalista a hrál např. v CM Jaroslava Čecha. Maminka, temperamentní Slovenka, hrála na akordeon a oba se setkali v prešovském souboru PUĹS. Sladili se na společnou notu a geny už se přenášely. Natálka svého času krátce tančila v souboru Malé Zálesí a v hudebce začala cvičit hraní na housle. Tady bych jen poukázal, že Natálka dodržela nejen tradici k folkloru a houslím, ale i k rodovým zvykům, kdy muž by měl být Luboš a k tomu muzikant, ideálně cimbalista. Tenkrát ještě nevěděla, že nebude muset hledat nijak daleko.

Alenku k lidovým tradicím a hudbě vedli rodiče, maminka pochází z Bánova, kde se tradice udržovaly zejména při hodech a slavnostech. Tatínek pochází z Luhačovic a ten byl folkový a country muzikant, který Alenu přivedl k houslím s myšlenkou, že s ním budu hrávat folk, Alča ale začala navštěvovat třídu na ZUŠ Luhačovice a to ji nasměřovalo folklorním směrem. Na střední škole v brodě pak hrála v souboru JAKUB a po příchodu na vysokou školu do Olomouce mě folklorní kamarádi pozvali do vznikajícího souboru Krajina. Po návratu do Luhačovic oživila nejmladší Záleskou skupinu, kterou již 12 let vede a účinkují tam všechny její děti.

Když tedy máme probrané kořeny, můžeme postoupit výše..... Soubor Malé Zálesí nemá muziku! Milane Slováku, nemohly by se nějaké děti použít z hudebky? A tak vznikla cimbálová muzika Zálesí - Natálka s Alčou hrály na housle, Radek na klarinet a Milan Slovák na basu. Toho však později nahradil Jarek Mareček, který jim do jisté doby na zkoušky nosil buchty a pití. Až jednoho dne měl prázdné ruce, tož Milan řekl, ať podrží basu a on ji už nepustil. Chybí nám cimbál! Luboši - hraješ na bubny, to je podobné. Slovo dalo slovo a už se jelo s paní Haluzovou za panem Sušilem do Brodu, kterému se podařilo vychovat pro muziku výborného cimbalistu. A mohlo se hrát. A že se taky hrálo! První to bylo jen doprovázení souboru, pak se začaly brát jednotlivé kšefty - v muzikantském slangu "hračky" a najednou všichni byli na vysoké a taková "hračka" byla vynikajícím zdrojem přivýdělku u studia. A strom rostl, jeho větve byly košatější, bohatší, starší....

Psal se rok 2001, když odešel kontráš. Kdo je muzikant ví, že je to pohroma, protože muzika bez kontráša a basy není muzika!!! Nastal zlomový okamžik - do větví toho záleského stromu se naroubovala Zlínská odrůda, Jirka Hula. Tento štěp byl tak úspěšný, že se zdálo, jako by tam patřil odjakživa a stal se jeho nedílnou součástí. Nutno zmínit, že letos je to přesně 20 let od onoho prvního roubování. Jirka si s sebou do Zálesí dovedl svou dlouholetou lásku z mládí, tanečnici a zpěvačku, nyní již jeho ženu, Evu Hulovou, která přivedla kamarádky. Jedna z nich se jmenovala Pavla. Toho času byla nezadaná, ale vstupem do Malého Zálesí se to záhy změnilo. Ač vždycky říkala, že muzikanti nejsou pro ni, tak se ukázalo, že to úplně pravda není - a hrál na klarinet. Z Luboše se zase stal výborný cimbalista, což neuniklo Natálce a oční kontakt mezi nimi začal nabývat i jiného významu, než jen: "Máš sólo". No a Jarda našel zalíbení v tanci, když při studiích navštěvoval soubor Poľana Brno. A tam také našel svou ženu Pavlu, se kterou zářili na pódiích a od nohou jim při párovém tanci z Raslavic lítaly jiskry a společná radost a energie z tance z nich přímo sršela.

A tak začaly vzkvétat nové větve, které měly později i své plody. I když je pracovní povinnosti zavály mimo Luhačovice, dodnes se pravidelně scházejí. A aby ta jablka, co se jim urodila a nemohou vyrůstat v Luhačovicích, mohla jít ve šlépějích svých rodičů, rozhodly se ženské části klanů založit pro ně soubor, který bude zpracovávat Luhačovické Zálesí a Zlínsko v Brně. Tento soubor byl pojmenován Barvínek. A mužská část klanů pro Barvínek vytvořila muziku, kterou primuje Natálka. Spolupráce mezi souborem Malé Zálesí a Barvínkem je více než přátelská, což se vzhledem k historii dá očekávat a pevně věříme, že se nám v budoucnu podaří ještě hodně společných pěkných projektů.

Klan Luboše a Natálky Marečkových

Natálie: dříve tanečnice v souboru Malé Zálesí, nyní Primáška CM Zálesí, housle v dětská muzice, vedoucí v dětském souboru Barvínek

Luboš: dříve tanečník v souboru Malé Zálesí, nyní cimbalista CM Zálesí, cimbalista a flétnista v muzice Barvínku

Děti: Kateřinka a Magdalénka tanečnice v Barvínku

Klan Lumíra a Aleny Slámových

Alena: 2. housle v CM Zálesí, vedoucí souboru Malé Zálesí

Lumír: podporující kritik a fotograf v zákulisí

Děti: Šimon muzika a tanec v Malém Zálesí, Julie a Emílie Inka tanečnice v Malém Zálesí

Klan Jirky a Evy Hulových

Eva: dříve tanečnice v dětském souboru Maryjánek, pod vedením paní Podešvové tanečnice v souboru Kašava, nyní tanečnice v souboru Malé Zálesí, vedoucí dětského souboru Barvínek

Jirka: dříve tanečník v dětském souboru Barvínek ve Zlíně, pod vedením paní Budínové Kontráš v cimbálové muzice Strunka, tanečník v semináři souboru Kašava, nyní Kontráš v CM Zálesí, kontráš v muzice Barvínku

Děti: Robinek a Verunka tanečníci v Barvínku

Klan Radka a Pavly Marečkových

Pavla: dříve: tanečnice v dětském souboru Barvínek ve Zlíně, pod vedením paní Budínové, zpěvačka v cimbálové muzice Strunka, tanečnice v souboru Kašava, nyní tanečnice v souboru Malé Zálesí, vedoucí dětského souboru Barvínek

Radek: klarinet a flétna v CM Zálesí, klarinet a flétna v muzice pro Barvínek

Děti: Vítek už i tanec v Barvínku, snad mu to vydrží

Klan Jarka a Pavly Marečkových

Pavla: dříve tanečnice ve Vysokoškolském souboru lidových písní a tanců Poľana Brno, nyní folklorní pauza

Jarek: dříve tanečník Malého Zálesí, basista v CM Zálesí, tanečník ve Vysokoškolském souboru lidových písní a tanců Poľana Brno, nyní folklorní pauza, případně záskok na basu (sem tam i basovku)

Děti: Vojta a Ondra zatím si jejich pozornost více získal fotbal - ale co není, může být